TEMEL PSİKOLOJİ SEANSLARI

Bireysel Terapi hizmetlerini oluşturan birçok benzer problem alanının nedenleri incelendiğinde  farklı dinamiklerin etkili olduğu gözlemlenmektedir.

Bir başka  deyişle aynı psikolojik problemlerin altında yatan onlarca belki yüzlerce farklı neden yer alabilmektedir. Bu durum ruhsal sorunların doğrudan bir neden sonuç ilişkisi ile açıklanmasının güç olmasından kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla kişiler aynı problemleri yaşasalar bile çoğu zaman bu sorunları besleyen farklı alt dinamikler mevcuttur.

Devrim Lehmann bireylerin yaşadığı psikolojik problemlerin ayrıntılı Check-Upını yaptıktan sonra bireye özgü olarak bir terapi hizmeti ve içeriği yapılandırır.

Devrim Lehmann olarak bireysel Terapi hizmetleri yürütülürken ayrıca bireylerin varsa aile ve çocukları, yine varsa yaşadığı cinsel problemler birlikte değerlendirilerek eş zamanlı Terapi yöntemleri ile ele alınır. Çünkü bir problem alanı farklı problem alanlarını tetikleyen temel unsur durumunda olabilmekte kişi ya da terapist bu sürecin uzun zaman farkında olamayabilmektedir.

Yapılan ayrıntılı Check-Up sonucu bireyin yaşadığı bireysel problemler dışında aile yaşantısı, çocukları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. Sonrasında bireylere özgü yapıcı bir Terapi hizmeti ile sorunlar eş zamanlı olarak çözülür.

Terapistlerimiz bireysel sorunlara yönelik olarak şu anda var olan ve gelecekte de karşısına çıkabilecek olası sorunlarını çözebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırılmasına yardımcı olunmasını amaçlanmaktadır.

Bireysel görüşmeler gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak yapılır. Bu görüşmelerde kişinin ne tür değişimler hedeflediği tespit edilir ve kişinin hedefleri doğrultusunda çözüm için yapılacaklar belirlenir.